Avbokning av körlektion/kurs ska ske senast dagen innan före kl. 13.00 om inte debiteras fullt pris

Sen ankomst befarar du att bli 10 min sen (eller mer) till bokad tid måste du kontakta oss. Om du ej hör av dig med besked är din lärare inte skyldig att vänta mer än 15 minuter. Lättast vid sen ankomst är att sms oss på nr 0721953796.