Avtalsvillkor

Södermalms Trafikskola AB drivs som ett aktiebolag
Vi är godkända för F-skatt org.nr 556865-7364

Vi erbjuder körkortsutbildning, Riskutbildning del 1 och Introduktionsutbildningar Handledarkurser

Avtalsvillkor – Södermalms Trafikskola AB

§1 Acceptera avtalsvillkor
Genom att skriva in dig på Södermalms Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig

Är du under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Personligt konto via Teoricentralen
Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för att skydda detta.
Södermalms Trafikskola AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Teoricentralen och dess tjänster under hela din utbildning.
Södermalms Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten samt när din körkortsutbildning är klar.

§4 Dina personuppgifter
Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av PUL. Vi kommer Aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part.
Var noga med att alltid ha informerat oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

§5 Priser och Betalning
Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.
För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paket krävs förskottsbetalning. Förköpta paket, körlektioner, presentkort gäller i ett (1) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar.
Vi tar emot betalningar via bankkort, bankgiro samt via vår E-handel

§6 Avbokningsregler
Avbokning av körlektion/kurs ska ske senast dagen innan före kl. 13.00 om inte debiteras du fullt pris. Kan du visa upp läkarintyg som bevisar att du pga sjukdom inte kunnat infinna dig till din körlektionen/kurs debiteras du inte.

§7 Alkolåsanvändning

Södermalms Trafikskola AB har alkotest inne på kontoret där måste du som kund vid varje körlektion göra ett godkänt utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen och du som kund debiteras fullt pris.

§8 Upphovsrätt och nyttjanderätt
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§9 Friskrivning från ansvar
Södermalms Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§10 Ändringar av dessa Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på teoricentralen.
Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

§11 Vid eventuell tvist
Södermalms Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till Rosita Gradin på Södermalms Trafikskola AB.

GDPR – Dataskyddsförordningen

Detta gäller som kund hos oss

Södermalms Trafikskola AB skyddar din integritet

Vi på Södermalms Trafikskola värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar Södermalms Trafikskola AB dina personuppgifter

Södermalms Trafikskola AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, foto, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi kommer även använda de uppgifter vi har om dig för att administrera dina genomförda utbildningar så som Introduktionsutbildning, Riskutbildning del 1 och 2 till Transportstyrelsen samt dina kommande prov på Trafikverket.

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Södermalms Trafikskola AB behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad samt en kopia på godkänd ID-handling och skickas per post till:

”Registerutdrag”
Södermalms Trafikskola AB
Östgötagatan 48 a
116 64 Stockholm

Org nr 556865-7364

Köpvillkor – E-handel

Följande gäller vid köp i vår e-handel.

Avtalsvillkor 2020-12-01

§1 Priser
De priser som gäller är de som anges på webbplatsen vid inköpstillfället. Samtliga priser anges i svenska kronor och är styckpriser inklusive moms om inget annat anges. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Ev. fraktkostnad tillkommer, se §3 – Leverans och frakt.

§2 Betalning
Betalningsmedel i e-handeln är följande: Swish, Visa, MasterCard. Din beställning levereras i regel inom 2-4 arbetsdagar. Vi samarbetar med NETS.

§3 Leverans och frakt
Vid leverans via post sänds dina varor normalt 2-4 dagar efter det att du har lagt din beställning. För varor som ej levereras över Internet tillämpar Södermalms Trafikskola AB:s enhetsfrakt på 49 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.

§4 Ej uthämtade varor
Om du beställt en vara och sedan väljer att inte hämta ut varan debiteras du 150 kr i administrationskostnader.
Ej uthämtade varor/tjänster betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

§5 Ångerrätt och retur
1. Retur inom 14 dagar
Varor och tjänster kan returneras inom 14 dagar. Kund skall då meddela Södermalms Trafikskola AB om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot eller tjänsten betalats. Meddelandet skall ske per e-post eller brev.
2. Returadress
Retur av vara skall ske till:
Södermalms Trafikskola AB
Östgötagatan 48 a
116 64 Stockholm. Retur får inte ske mot postförskott.
3. Ångerrätt
För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats, T.ex. att du öppnat och godkänt villkoren i elevcentralens profil.
4. Varans skick vid retur
Returnerad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick för att kunna returneras såvida inte varan förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till kund.
5. Kostnad vid retur.
Kostnad för retur av vara bekostas av kunden.
6. Avbeställning
Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon.

§6 Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar när du beställer en vara eller tjänst kommer att registreras och lagras elektroniskt och användas enbart för administration av din beställning.

§7 Reklamation
Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad skall du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer tillämpar vi STR:s reklamationspolicy (www.str.se).

§8 Tvist
Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, tillämpas STR:s reklamationspolicy.