Handledarkurs

Både handledare samt elev måste gå kursen vid ett tillfälle, kurs giltig 5 år. Anmäl samtliga deltagare.
Kursen hålls i våra lokaler på Östagötagatan 48 A

VIKTIGT! kom 5-10 min före start råkar man bli sen blir man tyvärr avvisad och får betala fullt pris.

Ta med legitimation för samtliga deltagare