Handledarkurs

Ska du köra hemma privat? Perfekt!

Både handledare samt elev måste gå kursen vid ett tillfälle, kurs giltig 5 år. Anmäl samtliga deltagare.
Kursen hålls i våra lokaler på Östagötagatan 48 A (EJ ONLINE)

VIKTIGT! kom 5-10 min före start råkar man bli sen blir man tyvärr avvisad och får betala fullt pris.

Ta med legitimation för samtliga deltagare

Vi följer så klart Folkhälsomyndighetens rekommendationer om antal deltagare.